Video

Njoftim
MZHE paraqet për konsultim publik Pakon e Projektligjeve të Energjisë:

Bazuar në  Rregulloren e Punës së Qeverisë së Republikës së Kosovës, Ministria e Zhvillimit Ekonomik  paraqet për  konsultim publik  Pakon e Projektligjeve të Energjisë:  më shumë

INDIKATORËT EKONOMIK

IHD 2013 €258.5 mil. IÇK 2013 1.8% BPV 2013 3.2 % Norma Reale e Rritjes         BPV (Vler.) 2013 €5,155 mil. Remitencat 2013 €620.8 mil. BPV për kokë banori (Vler.) 2013 €2,773 Borxhi Publik (% BPV) 2013 9 % Indikatorët 2012

Agjenda ditore

30.01.2015
Këndi i Bizneseve