Video

Vende Pune

Shpallje e rekrutimit: Drejtor i Muzeut Shtetëror te Kristaleve dhe Mineraleve- Trepça 01.07.2015KËRKESA PËR PUNËSIM01.07.2015Vazhdim i konkursit: Drejtor i Departamentit të Integrimit Evropian, Koordinimit te Politikave dhe Zhvillimit Ekonomik22.06.2015Konkurs: Drejtor i Departamentit të Integrimit Evropian, Koordinimit te Politikave dhe Zhvillimit Ekonomik05.06.2015Konkurs për avancim: Drejtor i Muzeut Shtetëror të Kristaleve dhe Mineraleve- Trepça26.05.2015KONKURS PËR AVANCIM të nëpunësve civil: Drejtor i Departamentit të Integrimit Evropian, Koordinimit të Politikave dhe Zhvillimit Ekonomik15.05.2015NJOFTIM PËR ANULIM KONKURSI - DIEKPZHE- 29.04.201529.04.2015NJOFTIM PËR ANULIM KONKURSI - DMSHKM-TREPÇA- 28.04.201528.04.2015Kandidati i suksesshem - Udheheqes i Sektorit - AKEE20.04.2015Njoftim per kandidatin e sukseshem -Ciceroni ne MSHKM.16.04.201517.04.2015Njoftim Kandidati i sukseshem ZLIE- 07.04.201507.04.2015Njoftim për kandidatin e suksesshëm- DSKZHE03.04.2015Njoftim për Kandidatin e suksesshëm - IDNG03.04.2015Njoftim Kandidati i sukseshem DTIK -03.04.201503.04.2015Njoftim kandidati i sukseshem DPM - 02.04.201502.04.2015Zgjatje afati të konkursit - Drejtor i Muzeut Shtetëror të Kristaleve dhe Mineraleve-Trepça 13.03.2015MZHE- Zgjatje e afatit të konkursit -Muzeu Shtetëror i Kristaleve dhe Mineraleve- Trepça - Pozita -Ciceron12.03.2015Zgjatje e afatit të Konkursit: DIEKPZHE, DM, DPTTIK, DE dhe IE 05.03.2015Konkurs- 26.02.201526.02.2015Konkurs: Ciceroni – MSHKM – Trepça; AKEE- Shef Sektori 25.02.2015Konkurse- 18.02.201518.02.2015Njoftim- Kandidati i sukseshem- Z.Ligjor29.12.2014Njoftim Kandidati i sukseshem Z.Certifikimit29.12.2014Inspektorat, Zyrtar Ligjor dhe Certifikues- Avancim09.12.2014KERKESA_PER_PUNESIM_(_rekrutim te brendshem)09.12.2014Njoftim për kandidatin e suksesshëm - Udhëheqës i Inspektoratit të Energjisë - Hysni Komoni11.09.2014KËRKESA PËR PUNËSIM (rekrutim të brendshëm)15.08.2014Kërkesa për Punësim30.06.2011

INDIKATORËT EKONOMIK

IHD 2013 €258.5 mil. IÇK 2013 1.8% BPV 2013 3.2 % Norma Reale e Rritjes         BPV (Vler.) 2013 €5,155 mil. Remitencat 2013 €620.8 mil. BPV për kokë banori (Vler.) 2013 €2,773 Borxhi Publik (% BPV) 2013 9 % Indikatorët 2012

Agjenda ditore

05.07.2015
Këndi i Bizneseve